بادگلو زدن نشانه چیست

چرا هنگام نوشابه خوردن آروغ میزنیم

حتما کنجکاو هستید که چرا هنگام نوشابه خوردن آروغ میزنیم ,خب من به شما این نوید را میدهم که تیم فاسی خوان  برای هر سوال ذهن شما جواب علمی و...

۱
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

06633335770

پشتیبانی در تلگرام