تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن اگر کسی در خواب خود را در حال شنا کردن در استخر بزرگ یا آبی پاک و زلال دید، درنعمت و شادی غوطه خواهد خورد ولی...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

06633335770

پشتیبانی در تلگرام