تنه بن سای

درختچه آپارتمانی بن سای

بن سای Bonsai واژه ای ژاپنی است که از دو واژه Bon به معنای گلدان کوچک یا سینی و Sai به معنای کشت و کار ساخته شده است. در واقع درختچه...

۱
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام