شنا کردن در خواب

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن اگر کسی در خواب خود را در حال شنا کردن در استخر بزرگ یا آبی پاک و زلال دید، درنعمت و شادی غوطه خواهد خورد ولی...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام