طبع

شناخت مزاج افراد

شناخت مزاج افراد مختلف یا مزاج شناسی علمی بسیار گسترده و صد البته مهم نه تنها در طب سنتی ایران بلکه درطب سنتی جهان که با تشخیص و شناسایی شناخت...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام