میل جنسی در دوران پریودی

میل جنسی در دوران قاعدگی

میل جنسی در دوران قاعدگی تغییراتی که در طی دوران قاعدگی اتفاق می‌افتد برروی فعالیت‌های جنسی زن از جمله میل در دوران قاعدگی تاثیر خواهد داشت. یکی از موارد مطرح...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام