ویژگی های باغداری وباغبانی

باغداری و باغبانی

باغبانی دانش و فن بررسی و پژوهش در میوه‌شناسی، سبزی‌شناسی، گل‌شناسی، فضای سبز پارک‌ها و بوستان‌ها و محیط زیست و همچنین استفاده از محصولات در صنایع غذایی  باغداری است.باغبانی عبارت است کاشت...

۲
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام