کوتاه کردن مو

کوتاهی مو

کوتاهی مو یا کلا تغییر مدل مو رابطه مستیمی با تغییر چهره دارد و میتواند باعث زیباتر یا زشت تر شدن چهره شود، در این میان مدل مو چتری جزو...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام