دانشمندان

زندگینامه دکتر محمود حسابی

امروزه کسی نیست که اسم دکتر محمود حسابی تا حالا به گوشش نخورده باشد. از این رو امروز تیم فارسی خوان قصد دارد که زندگینامه دکتر محمود حسابی را برایتان...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام