آلات موسیقی

معرفی هنگ درام

هنگ درام اسمی نو حتی برای نوازندگان… بله درست شنیدید این ساز حتی برای خیلی از نوازندگان هم تازگی دارد پس معرفی هنگ درام به درد همه میخورد. تیم فارسی...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام