انحراف جنسی

انواع انحرافات جنسی

انواع انحرافات جنسی انحرافات جنسی یک اختلال جنسی است که تمایلات جنسی فرد خارج از چارچوب رابطه جنسی طبیعی باشد. انواع انحرافات جنسی عبارتند از خیالات، تمایلات یا رفتارهای ناراحت...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام