انواع مختلف کپک زدن نان

عوامل مؤثر در کپک زدن نان

عوامل مؤثر در کپک زدن نان کپک زدن نان معمولا نوعی قارچ میباشد که بر روی سطح نان قرار میگیرد. کپک زدن نان بخاطر رطوبتی است که بین نان ها...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام