روش های ترک سیگار

بهترین روش ترک سیگار

یک روز که در تاکسی نشستم یک نفر مدام سیگار می کشد و در حالی که صدای خس خس ریه اش را حتی بقیه نیز می شنیدند باز هم به...

۱

روش های ترک سیگار

روش های ترک سیگار همه افراد از کوچک تا بزرگ در مورد سیگار و ضررهای آن کم و بیش آگاهی دارند هرچند در این میان بعضی از افراد سیگاری بر...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام