ریپورت شدن در تلگرام یعنی چه

خارج شدن از ریپورت تلگرام

این روزها خارج شدن از ریپورت تلگرام به یکی از دغدغه های مهم کاربران تلگرام تبدیل شده است. در حالت ریپورت، کاربر تلگرام یک مزاحم در تلگرام شناخته شده و...

۲
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام