مرغ و تخم مرغ کدامیک زودتر بوجود آمده اند

اول مرغ بوده یا تخم مرغ

ذهن انسان کنجکاو بسیاری از مسائل است و برای یافتن آن پیگیر موضوعات بسیاری است. موضوعی که امروز تیم فارسی خوان بیان میکند تا مشکلات و مشغله های فکری افراد...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام