نکات جراحی گونه

جراحی گونه

جراحی گونه برای قرار دادن پروتز، ناحیه داخلی گونه از بین دندان ها و لب برش داده می شود، سپس پروتز را روی استخوان گونه قرار می دهند و با...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام