وقتی ناخن می کارید چه اتفاقی برای ناخن خودتان می افتد

کاشت ناخن

کاشت ناخن ناخن های شما بعد از انجام دادن کاشت به طور ماهیانه احتیاج به ترمیم دارند، چون ناخن های خودتان رشد می کنند و بلند می شوند و از...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام