کارآفرینی در کسب و کار

شخصیت کارآفرین چگونه است

شخصیت کارآفرین چگونه است ؛ کارآفرین در پیشرفت اقتصادی هر سازمان و جامعه‌ ای نقش کلیدی دارد. او موقعیت‌ های نو و جدید را به اقتصاد معرفی می‌ کند. او...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام