12 سال نخوابیدن

پسری که ۱۲سال نخوابیده

پسری که ۱۲سال نخوابیده ! ابراهیم عطایی جوان ۲۸ ساله اهل آستانه اشرفیه است که بر اثر یک حادثه ۱۲ سال خواب به چشمانش نیامده است. او با استفاده از...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام