تاریخچه جنگهای صلیبی

حالت شب

امروز فارسی خوان تصمیم گرفته تا شما را به سفری متفاوت و شاید خطرناک ببرد. کنار تیم ما در ماشین زمان بنشینید تا شما را با تاریخچه جنگهای صلیبی آشنا کنیم. حتما از گوشه و کنار جنگ های صلیبی به گوشتان خورده باشد اما شاید اطلاعی از آن نداشته باشید. دلیل جنگهای صلیبی عمدتا برای دین بوده ولی برای توصیف یک جنگ زمان و تاریخ آن، شمار تلفات و ویژگیهای منحصر به فرد این جنگ را در خلال این مقاله برایتان شرح میدهیم.

تاریخچه جنگ های صلیبی

تاریخچه این جنگها به زمان قرون وسطی برمیگردد، زمانی که کلیسا حکمرانی  میکرد.

این سلسله جنگها عمدتاً در بیت المقدس خاورمیانه از قرن ۱۱ تا ۱۳ میلادی اتفاق افتادند. و بسیاری از آنها برای بازپسگیری اورشلیم (بیت المقدس امروزی) رخ داد. زمانی که امپراطوری روم در اروپا سلطه داشت به دستور پاپ و شاهزادگان اروپایی شروع میشد. اینکه نهایتا کدام طرف جنگ پیروز میدان میشدند دقیقا مشخص نیست اما در مقابل، مسلمانان که ساکن خاور میانه بودند آغازگر بعضی از جنگهای صلیبی بودند.

تاریخچه جنگهای صلیبی ویژگی جنگ های صلیبی

ویژگی جنگهای صلیبی در آن زمان

  1. علت نامگذاری این جنگها به خاطر علامت صلیبی ست که سربازان و جنگجویان مسیحی به بازوی خود میبستند.
  2. جنگهای صلیبی مهمترین سلسله جنگی ست که برای دین و مذهب صورت گرفته.
  3. این جنگها حدود ۴ قرن به طول انجامید، و باعث شد در سایه آن تبادلات فرهنگی صورت گیرد.

تاریخچه دلیل جنگ های صلیبی

مورخان سه عامل مهم را دلیل جنگهای صلیبی دانسته اند. شاید بتوان اینطور برداشت کرد که این جنگها تا حدودی تبدیل به یک نماد زیاده خواهی و طمع انسانهاست.

دلیل اول جنگ های صلیبی :

امپراطوری اروپا قصد داشت به سلطه مسلمانان در خاور میانه پایان دهد به بازارهای پررونق خاورمیانه دست پیدا کند.

دلیل دوم جنگ های صلیبی :

مسلمانان ترکیه آغازگر جنگها بودند. آنها به اروپا حمله کردند و قصد تصرف اراضی گسترش حکومت خود را داشتند.

دلیل سوم جنگهای صلیبی :

تضعیف امپراطوری روم باستان در آن زمان نیز باعث شد که فرصت برای بقیه باز کرد و وارد قلمرو اروپاییان و مسیحیان شدند.

تاریخچه جنگهای صلیبی تاریخچه جنگ های صلیبی

تاریخچه و زمان جنگهای صلیبی

این جنگها در بین قرنهای ۱۱ الی ۱۵ میلادی به مدت حدود ۴۰۰ سال به طول انجامید.

مهمترین آنها در زمان بین سالها ۱۰۹۹میلادی و ۱۲۷۲ میلادی بود.

۱۰۷۱
اولین جرقه های جنگهای صلیبی
ترکان مسلمان سپاهیان مسیحی امپراتوری بیزانس را در «جنگ منزیکرت»، در ترکیه کنونی، شکست دادند.
۱۰۹۵
در «کلرمون»، واقع در فرانسه، پاپ اورین دوم از مردان در خواست می کند تا سپاهی علیه ترکان مسلمان تشکیل دهند و شهر بیت المقدس (اورشلیم) را مجددا تسخیر کنند.
آوریل ۱۰۹۶
یک راهب بنام پیتر هرمیت هزاران کشاورز را سازماندهی کرد که بعدا به اسم سپاه صلیبی مردمی معروف شدند.
آگوست ۱۰۹۶
هنگامی که پیروان پیتر هرمیت که به اندازه کافی مجهز نبودند، به آسیای صغیر رسیدند از سوی ترکان مسلمان مورد هجوم قرار می گیرند. در همان سال، سپاهی از شوالیه ها و اشراف بعنوان اولین سپاه منظم صلیبی از لوپویی واقع در فرانسه، حرکت کردند.
ژوئن ۱۰۹۹
معروف به تصرف اورشلیم
بعد از یک سفر زمینی که حدودا سه سال طول کشید، صلیبیان به اطراف بیت المقدس رسیدند.
۱۱۱۹
بعد از یک محاصره کوتاه، صلیبیان بیت المقدس را تسخیر می کنند. آنها اهالی شهر را قتل عام کردند. آنها مسلمانان و یهودیان را با هم کشتند. یهودیانی که در کنیسه های خود پناه گرفته بودند زنده زنده سوزانده شدند.
۱۱۴۲
صلیبیان شهرهای مسیحی نشین جدید در سرزمین مقدس بنا کردند. دو گروه شوالیه جدید به نامهای تمپلار و هاسپتیالرز ، تشکیل داده شد. این شوالیه ها در عین حال راهب نیز بودند. آنها در مقابل حمله مسلمانان، از مهاجران مسیحی که به سرزمین مقدس می آمدند، محافظت می کردند.
۱۱۴۷
مهاجران از مسیحیان در سرزمین مقدس مستقر می شوند. آنها شروع به ساخت «قصر شوالیه ها» در سوریه کردند. انبارهای زیرزمینی این قصرهای با شکوه ، ذخیره غذایی و سلاح را برای یک محاصره پنج ساله در خود جای می دادند.
۱۱۸۱
اتمام دومین جنگ از جنگهای صلیبی
دومین گروه صلیبیان، به فرماندهی لوئی هفتم، پادشاه فرانسه و کنرادسوم، پادشاه آلمان، برای تسخیر بیت المقدس حرکت کردند. بعد از شکست در تسخیر شهر مسلمان نشین دمشق جنگ تمام شد.

صلاح الدین پادشاه مصر می شود. او یک فرمانده نظامی بسیار ورزیده بود که سپاه اسلام را متحد کرد.

۱۱۸۷
سپاه صلاح الدین نیروهای صلیبی را در «جنگ حطین» در هم کوبید. قصرها و پایگاههای صلیبی ها یکی پس از دیگری به دست صلاح الدین افتاد. او بیت المقدس را مجددا تسخیر کرد.
۱۱۹۲
بازپس گیری اورشلیم
سومین گروه صلیبیان به رهبری فلیپ دوم، انگلستان، در مقابل صلاح الدین قرار می گیرند و جلوی پیشروی او را می گیرند، اما نمی توانند بیت المقدس را اشغال کنند. یک قرارداد صلح که در ارصوف در ارض مقدس امضاء شد. تسلط صلیبیان را در طول سواحل تضمین کرد. به زائران اجازه داده شد تا از بیت المقدس (اورشلیم) دیدن کنند. ریچارد شیردل در راه بازگشت به انگلستان بوسیله دوک لئوپلد، فرمانروای اتریش، دستگیر و زندانی می شود. لئوپلد در ازای آزادی او باج هنگفتی طلب می کند.
۱۲۰۴
سومین گروه صلیبیان به رهبری فلیپ دوم، انگلستان، در مقابل صلاح الدین قرار می گیرند و جلوی پیشروی او را می گیرند، اما نمی توانند بیت المقدس را اشغال کنند. یک قرارداد صلح که در ارصوف در ارض مقدس امضاء شد. تسلط صلیبیان را در طول سواحل تضمین کرد. به زائران اجازه داده شد تا از بیت المقدس (اورشلیم) دیدن کنند. ریچارد شیردل در راه بازگشت به انگلستان بوسیله دوک لئوپلد، فرمانروای اتریش، دستگیر و زندانی می شود. لئوپلد در ازای آزادی او باج هنگفتی طلب می کند.
۱۲۱۲
در این سال یک پسر بچه چوپان به نام استفهان، در نزدیکی «واندوم» در مرکز فرانسه، یک سپاه صلیبی از بچه ها را به سمت بیت المقدس فرماندهی و راهنمایی کرد. او اعتقاد داشت که کودکان می توانند به جای زور از عشق برای شکست دادن مسلمانان استفاده کنند ودر حدود ۳۰۰۰۰ کودک از شهر «مارسی» در جنوب فرانسه، عازم بیت المقدس شدند.
۱۲۱۷
پنجمین سپاه صلیبی در تسخیر مصر ناکام می ماند.
۱۲۲۸

 زمان جنگ صلیبی ششم

ششمین سپاه صلیبی، به رهبری امپراتور مقدس روم، فردریک دون، دوباره بیت المقدس را به عنوان بخشی از قرار داد موقت صلح با مسلمانان، اشغال می کند.
۱۲۴۵
هفتمین سپاه صلیبی، به رهبری لوئی چهارم (سن لوئی) پادشاه فرانسه، به مصر حمله می کند. نتیجه این جنگ صلیبی که طی آن لوئی چهارم اسیر می گردد، فاجعه آمیز بود.
۱۲۹۱
مسلمانان شهر عکا، آخرین منطقه تحت نفوذ صلیبیان در ارض مقدس، را فتح می کنند. این پیروزی به جنگهای صلیبی پایان بخشید. صلیبیان با طعم زندگی مرفه و آسایش جدیدی که در سرزمین مقدس چشیده بودند از فلسطین به خانه هایشان در اروپا باز می گشتند.

این مطلب توسط تیم فارسی خوان جمع آوری و تکمیل شده است امیدوارم که از این مطلب استفاده کرده باشید.همچنین از شما همراه گرامی می خواهیم که برای پیشرفت این مطلب نظر خود را از بخش دیدگاه برای ما ارسال کنید و با دیگر کاربران به تبادل نظر بپردازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام