نوشته های فاطمه سهرابی زاده

فاطمه سهرابی زاده هستم.لیسانس منابع طبیعی رشته آگروفارستری دارم.آرزوم وجود آرامش برای زندگی همه آدمهای روی زمینه. من در مجله اینترنتی فارسی خوان نویسنده هستم.
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام