زنان

درمان درد قائدگی

درمان درد قائدگی آیا تابحال مغز کوسه را دیده اید؟ شاید فکر کنید که رحم یک زن چه ربطی به مغز کوسه دارد؟ یا اصلا چه ربطی به درمان درد...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

06633335770

پشتیبانی در تلگرام