شعر و آواز

تمرین باز شدن حنجره

همه کسانی که در کار خوانندگی و آواز هستند تمرین باز شدن حنجره را انجام داده اند. ما با خوانندگان حنجره طلایی و خوش صدای کشورمان چون علیرضا افتخاری و...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام