بهترین روش ترک سیگار چجوری است

بهترین روش ترک سیگار

یک روز که در تاکسی نشستم یک نفر مدام سیگار می کشد و در حالی که صدای خس خس ریه اش را حتی بقیه نیز می شنیدند باز هم به...

۱
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام