بهداشت فردی کودک

آموزش بهداشت فردی به کودکان

امروز میخواهیم درباره آموزش بهداشت فردی به کودکان صحبت کنیم. هیچ چیزی بدتر از این نیست که کودک دلبندتون نتونه مطابق با سنش به نظافت شخصی خودش برسه. مطمئنا از...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

06633335770

پشتیبانی در تلگرام