بیخوابی در نوجوانان

علت و درمان بیخوابی

علت و درمان بیخوابی بیخوابی می‌تواند به علت شرایط روحی و روانی، بیماری، عادات نادرست خواب، داروهای خاص یا عوامل بیولوژیکی باشد. اخیرا محققان دیدگاه تازه‌ای نسبت به علت بیخوابی پیدا...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام