روشهای نصب ایزوگام کردن

روش های نصب ایزوگام

روش های  نصب ایزوگام ایزوگام پوشش محکمی از قیر و الیاف مصنوعی است. یکی از روش های نصب ایزوگام حرارت  وگرما دادن به سطح موردنظر میباشد که به راحتی   چسبیده...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام