سلامت قلب

سلامت قلب

سلامت قلب قلب یکی از اعضای رئیسه بدن است، براین اساس نیز سلامت بدن وابسته به سلامت قلب است. قلب معدن روح حیوانی و حرارت غریزی است، لذا سلامتی و...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام