طعم تاماریلو چگونه است

تاماریلو میوه گرمسیری

تاماریلو میوه گرمسیری ، اغلب از این میوه با عنوان گوجه فرنگی درختی یاد می کنند. تاماریلو در خوشه هایی شبیه به گوجه فرنگی رشد می کند، اما بیشتر  تخم...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام