فشار خون سالمندان

فشار خون سالم

فشار خون به معنی فشاری ست که خون به دیواره داخلی رگها وارد میکند. این فشار توسط آب ترشح شده در خون تنظیم میشود و فشار خون سالم زمانی ست...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام