فواید و عوارض عطر زدن

نقاط مناسب بدن برای عطر زدن

نقاط مناسب بدن برای عطر زدن عطرها از بخش‌های مختلف مواد طبیعی و مصنوعی مانند مواد گیاهی و یا جانوری تشکیل شده‌اند. در بخش گیاهی گل، برگ، تنه، ریشه، ساقه،...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام