لحظه سال نو

لحظه تحویل سال ۱۳۹۸

لحظه تحویل سال مبنای تقویم ایران هجری شمسی است ؟ چرا؟ برای بررسی تقویم از دوره مداری اجرام سماوی به عنوان واحد زمان استفاده می‌شود که بیشتر دوره های زمانی...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام