ویروس

راهنمای بیماری های ویروسی

ویروس‌ها موجودات بسیار کوچکی هستند که ساختار سلولی ندارند، به همین دلیل برای تولیدمثل باید وارد سلول زنده شوند و با استفاده از مواد موجود در سلول میزبان تولیدمثل کنند.ویروس...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام