پرنده گان و حیوانات به زبان مازنی

آموزش گویش مازنی

زبان مازنی (مازنی، مازرونی، تبری، طبری، گلکی) نام یکی از زبان های ایرانی شمال غربی است که در گروه زبان های کاسپین قرار دارد.و آموزش گویش مازنی شامل زبان های زازاکی،...

۷
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام