تأثیر کرونا بر اخلاق مردم

حالت شب

این روزها بیماری کرونا تب و تاب زیادی را در جوامع مختلف بوجود آورده است. تأثیر کرونا بر اخلاق مردم چیست؟ تیم فارسی خوان در این مطلب سعی میکند با توجه به آخرین تحقیقات علمی در مورد تأثیر بیماری کرونا بر اخلاق مردم پاسخ این سؤال را بدهد. برخی معتقدند کرونا باعث افزایش خشونت های خانگی شده است. برخی دیگر به تأثیر کرونا در میزان افسردگی افراد معتقدند. برخی هم میگویند کرونا باعث ایجاد همدلی و همبستگی بیشتری در میان مردم شده است. برخی هم از تأثیر بیماری کرونا بر آداب و رفتارهای اجتماعی میگویند. بی شک بیماری کرونا بحران بزرگ قرن ۲۱ است. و گویا بشر قرار است در آینده هم با چنین بیماریهایی درگیر باشد. ما تأثیر کرونا را بر جنبه های مختلف زندگی مردم  از اجتماعی گرفته تا بهداشتی تا فرهنگی در نظر میگیریم و سعی میکنیم در مورد هرکدام توضیح دهیم.

تأثیر کرونا بر اخلاق اجتماعی مردم

  1.  کرونا، اغلب فعالیت های ورزشی، فرهنگی، برنامه های سینمایی و تئاتر را به تعویق انداخته است.
  2. نشر شمار زیادی از کتاب ها و برگزاری برنامه های علمی و فرهنگی، به آینده موکول شده است.
  3. کرونا تأثیرات مثبت و منفی بر روابط خانوادگی داشته است،
  4.  ارتباط بیشتر اعضای خانواده با هم و تعامل بهتر اعضای خانواده
  5.  ناسازگاری‌ بین اعضای خانواده که در وهله اول به تربیت افراد در خانواده برمی‌گردد.

تأثیر کرونا بر بهداشت و سلامتی مردم

گسترش پر شتاب ویروس کرونا در دنیا بر همه عرصه ها از جمل بهداشت و سلامت تأثیر گذاشته است. یکی از آن‌ها رفتارهای اجتماعی در ارتباط با سلام کردن و دست دادن است. آغوش گرفتن

روبوسی و دست دادن از عاداتی است که جای خود را به شیو‌های دیگر داده‌اند. کشورهای زیر تحریم و با کسری  بودجه بر سر چندراهی برای سیاستگذاری درست و غیر نوسانی درقبال کرونا قرار گرفته اند چرا که سیاست قرنطینه مستلزم پرداخت حقوق و دستمزد به در خانه مانده ها، تامین مواد عذایی آنها و تدارک تجهیزات لازم برای مقابله با ویروس و همه گیری و قطع زنجیره انتقال ویروس دارد که کشورهایی با مشکل اقتصادی در عملیاتی  نمودن  و متوازن سازی سیاست معاش و سلامت با چالش جدی روبرو خواهند شد و متهم می شوند که انتخاب کمتر بد برای آنها لغو قرنطینه و سپردن سرنوشت مردم به دست تقدیر  برای برخورداری از ادامه چرخش کار صنایع و اصناف و.. می باشد.

تأثیر کرونا بر اخلاق مردم

نگاهی به افزایش تقاضای کمک اقتصادی از سوی مردم یا طرح اضطراب از شدت گیری مفاسد وابسته به فقر اقتصادی همچون دزدی و زورگیری  تنها پس از قریب به دوماه از گذشت کرونا نشان از آشکارشدن بخشی از  عواقب چالش های بالقوه اقتصادی این ویروس عالمگیر داردکه درصورت ادامه، اوضاع بغرنج خواهدشد.

تأثیر  کرونا بر اخلاق فرهنگی مردم

۱- تاثیر مخرب فرهنگی- روانی انتشار شایعه های گسترده در  رسانه های وشبکه های اجتماعی

۲- تنگناهای ادامه ی آموزش در مدارس و دانشگاهها از راه آموزش مجازی در کشورهای توسعه نایافته جهان

۳- پیش بینی می شود جهان  وارد یک دوره ای دو قطبی شدن رفتار مذهبی شود یعنی در حالی که برخی انسانها از نتایج  حاصله از بحران کرونا به سوی خداباوری و به ویژه به نمادگرایی بیشتر مذهبی روی آورند برخی دیگر از مردم از همین بحران کرونا به نتیجه معکوسی دست یافته و باور آنها به علم و برجای نشستن علم به جای باورداشت های معادگرایانه خواهد رفت و به ویژه مناسک گرایی را تفبیح میکنند.

تأثیر عاطفی و روانی کرونا بر اخلاق مردم

انسان موجودی اجتماعی است و دوره قرنطینه انسان های آسیب پذیر را تا مرز بحران روحی و عاطفی پیش میبرد.

مرگ و میر گسترده ، نشر اخبارمنفی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بیش از پیش بر دامنه و شدت اضطراب ها می افزاید طوری که در همان اثنا بحران کرونا در کشورها، ضرورت ارائه خدمات به آسیب دیده های روحی احساس و برای آن راهکارهایی لحاظ شد. برخی از ابعاد آسیب های روانی در کشورهای عاطفه گرا عبارت بودند از:

 وقوع یک بحران انسانی ناشی از  مرگ ومیر در جهان 

بحران سوگواری ناقص و ناکافی بودن سوگواری مجازی از دیگرپیامدهای این بحران عاطفی جهانی است.

 این بحران انسانی،به خصوص در برخی از مکان های که تجیزات پزشکی ناکافی، شهروندان غیر مسئول آن بیشتر بوده و یا در فضاهایی با تراکم انسانی بیشتر مانند اجتماعات آیینی، پادگان ها، زندان ها، کمپ های معتادان و کمپ های پناهندگان و دربین آوارگان احتمال بروز بیشتری داشته است.

دلتنگی  برای دیدار عینی با دلبندان خانواده ، دوستان و غیره

انسان خود را  زیر سیطره تکنولوژی ودر چمبره قدرت رسانه ها و شبکه های اجتماعی حس می کرد.

۱- تنهایی بیش ار پیش انسانها:

 گرچه شبکه های اجتماعی به کمک انسان آمدند و در اثنا بحران آمار تماس تصویری رو به افزایش گذاشت ولی کفایت دلتنگی را نمی کرد به خصوص برای ایرانی ها که بحران کرونا و قرنطینه خانگی با مراسم سنتی عید نوروز همزمان شد و با قطع هربار تماس مجازی، کیفیت نامناسب تصویر به خصوص در چت گروهی، انسان تنها شده خود را بنده این تکنولو ژی می دید که قطع آن گویی مجاری تنفسی فرد را تهدید می کند.

۲- خشم فروخورده و افسردگی ناشی از عدم ارتباط احتماعی:

دربحبوحه قرنطینه خانگی، آن دسته از انسان ها که برون گرایی بیشتری داشتند یا همواره برای ختم مسائل خود به بیرون پناه می بردند،  ناگزیر از تغییر رفتار شده بیش از بیش خلق شان از این پناه بردن به دنیای خالی درون خود تنگ شده بود

بسته شدن تقریبا همه یا اکثریت مراکز شادی بخش حتی رستوران ها وفست فودها ، اماکن گردشگری مذهبی و غیر مذهبی و مراکز تفریحی مزید برعلت این انباشت خشم وکلافه گی شده بود.

۳- آینده ی نامعلوم ویروس کرونا

و افزون بر آن  ابهام درباره این که این تعطیلی ناخوشایند کی؟ وچگونه تمام خواهد شد؟ انسان عصر صنعتی را درمانده و افسرده کرده است.

شدت یافتن اختلاف ها در برخی خانواده های آسیب پذیر

آماده نبودن برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی و دیگر بیمارانی که ناگزیر از ادامه درمان در خانه شده بودند.

تأثیر کرونا بر اخلاق سیاسی مردم

ویروس کرونا بر فرایند سیاستگذاری در کشورهای مختلف جهان نیز تأثیرات اجتناب ناپذیری داشته است.

۱- تغییر دیپلماسی جهانی

این پیش بینی وجود دارد که در پساکرونا دیپلماسی دیجیتالی، سایبر و مجازی جایگزینی برای دیپلماسی سنتی خواهد شد.

بالاخره انحصار دیپلماسی سنتی که مقید به جغرافیا و فضای عینی و جغرافیایی و تشریفات دیپلماتیک و سلسله مراتبی در روابط بین الملل است، شکسته خواهد شد و این تنها یکی از دهها تغییرات نظام بین الملل در آینده خواهد بود.

۲- رشد بیشتر وسایل ارتباط جمعی مجازی در آینده

ارتقا و بهبود وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری رسانه ها و شبکه های اجتماعی را در اولویت سیاستگذاری قرار میگیرند.در آن زمان دولتهایی که تحت نظام بین المللی تحریم ها هستند برای این تغییر درسیاست ملی خود با تنگناهای فزون تری درنظام محدودیت محور نظام بین الملل  روبرو خواهندشد.

۳- وقوع نا آرامی های اجتماعی پساکرونا

درپساکرونا ، امکان وقوع نا آرامی اجتماعی وشدت گیری ستیزه های قومی مذهبی وسیاسی  واقعی یا مصنوعی  می رود، قابل پیش بینی است که در دوره پساکرونا  در سطح فروملی، هم بین گروه های  مذهبی و قومی  ودر سطح بین المللی  تنش های  و ستیزه ها  این بار به بهانه متهم سازی واحدهای سیاسی  درتولید ویروس و انتشار کرونا به وجود آید.

تأثیر کرونا بر آداب و رفتارهای و رسوم مردم

از زمانی که ویروس کرونا با شتابی چشمگیر گسترش یافت، عادات سلام کردن هم به شدت تغییر کرده است.

 از عواقب کرونا که قرنطینه خانگی را الزامی می ساخت و به موجب آن، بسیاری از مراکز شاد و آرامش بخش دنیا مانند مساجد، معابد،کنسرت ها،سینماها ، مراکز تفریحی،کازینوها، مراکز آموزشی ورزشگاهها،گورستان ها … تعطیل شدند.انگار که ” جهان تعطیلی نامحدود ” یافت و نوعی تنگ خلقی وبهت مردم جهان را فراگرفت که در پساکرونا و لغوسیاست قرنطینه  که نوعی رفتارشبه نظامی را تداعی می کند، مردم محسور دنبال مفری برای رهایی خواهند گشت و آزادسازی حجم عظیمی از این بغض های فروخفته، تنهایی ها  و دلهره ها اتفاق خواهد افتاد که از هم اکنون بایدبرای آن چاره جویی نمود.

امیدواریم مطلب حاضر رضایت و توجه مخاطبین فارسی خوان را فراهم کرده باشد. لطفا نظرات خود را در قسمت دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام