بهداشت محیط

علت بوی بد فاضلاب آشپزخانه

پیچیدن بوی بد فاضلاب در فصل بارندگی خصوصاً با بارشهای ناگهانی و شدید بهاری و زیرورو شدن پساب فاضلابها یا در فصل تابستان به دلیل خشکی هوا و استفاده نکردن...

بهداشت جوی آب

با توجه به اهمیت سلامت آب در زندگی مسئله بهداشت جوی آب هم به طبع به توجه خاصی نیاز دارد. در زندگی ما بهداشت از اهمیت بسزایی برخوردار است و...

نظافت داخل ماشین

یکی از محورهای شخصیت شما نظافت داخل ماشین شما میتواند باشد. یک خودروی تمیز، انسجام و نظم شما را در نظر دیگران تداعی میکند. اگر داخل خودرو مرتب باشد راننده...

بهداشت محیط کار

از مباحث مربوط به HSE گرفته تا تعاریف مختلف بهداشت، میتوان اندازه چند کتاب درباره بهداشت محیط کار صحبت کرد اما قصد داریم درباره اولین موضوعی صحبت کنیم که با...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام