داخلی

مواظب کبدت باش

مواظب کبدت باش کبد مثل نیروگاه بدن است و کارهای اساسی زیادی را برعهده دارد. این کارها شامل تولید پروتئین، کلسترول و صفراست ،کبد مواد سمی مانند الکل، داروها و...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام