قلب در کدام طرف بدن است

قلب در کدام طرف بدن است

شاید برایتان جالب باشد که قلب در کدام طرف بدن است . شاید هم نمیدانید اما بسیاری از مردم محل دقیق قلب را نمیدانند. کودکان با آموزشهای جدید در مدارس...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام