چند تردستی ساده و قابل اجرا

حالت شب

چند تردستی ساده و قابل اجرا

تردستی بخشی از دنیای هنر و مهارت است و تنها با تمرین و آگاهی می توان به این هنر دست یافت و یک شعبده باز بود. چند تردستی ساده و قابل اجرا شروع خوبی برای تمرین این هنر جذاب است. یاد گرفتن شعبده بازی کار چندان سختی نیست. شعبده بازی هنر است نه جادوگری. شعبده بازی چیزی نیست جز دنیای و هم و خیال و کار شعبده بازی هم چیزی نیست جز اینکه با مهارت خاص ،کاری کند تا دیگران قبول کنند قدرت شگفت انگیزی دارند.

دنیای شعبده جالب و هیجان انگیز است، اما می دانید چه زمانی جالب تر می شود؟ زمانی که راز حقه برملا می شود.و شما سعی کنید تا در دنیای وهم و خیال غرق نشوید، و به  مغز خود فرمان دهید تا حقیقت را ببیند. با فارسی خوان همگام باشید تا چند تردستی ساده و قابل اجرا را برا جمع های دوستانه خود یاد بگیرید.

تردستی ساده جادوی کبریت

شعبده باز از تماشاچی یک قوطی کبریت معمولی می گیرد و یک دستی روی کبریت می کشد و اظهار دارد که کبریت را جادو کرده و چنین می شود هرکس آن را به زمین بیندارد، روی قوطی بالا قرار می گیرد. چگونه این کار ممکن است؟ قوطی کبریت معمولی بوده وقتی همه آن را بررسی می کنند در نهایت به شعبده باز تحویل می دهند. او دست خود را روی آن می کشد تا جادو کند!

همچنین بخوانید : سنگهای قیمتی و خواص آنها

راز کار در همین مرحله است . زیرا در این موقع ،بدون آنکه کسی متوجه شود-یک سکه مناسب بین قوطی داخلی و خارجی وارد می کند و در نتیجه آن طرف سنگین تر می شود و چون در این صورت گرانیگاه به پشت قوطی نزدیکتر است،بنابراین همیشه روی آن قاعده به زمین می افتد.

چند تردستی ساده و قابل اجرا با چوب کبریت

تردستی ساده ناپدیدکردن چوب دستی

چوب دستی یکی از وسایلی است که معمولا هر شعبده باز آن را همراه خود دارد. و در آن حالت کلی عبارتست از یک میله چوبی به رنگ سیاه،که دو سر آن سفید رنگ شده است.به ظاهر ا زاین وسیله برای نشان دادن اشیاء، و اشاره کردن به چیزهایی مریی ون امریی استفاده می کنند، در صورتی که کار اصلی آن معطوف کردن توجه تماشاگر به چیزی،و همزمان با آن انجام کارهایی است،که ناشدنی به نظر می رسند.

همچنین بخوانید : نشانه های وجود آدم فضایی

چند تردستی ساده و قابل اجرا چوب دستی

شعبده باز یک چوب دستی به ظاهر معمولی را روی میز دارد،و از آن د رموارد مختلف برنامه هایش استفاده می کند و گاهی نیز به نوبت هر یک از دو انتهای آن رابه لبه ی میز یا سایر وسایل موجود در روی میز می زند ،تاصدای این ضربه هابه گوش همه برسد،و برای تماشاگر یقین حاصل می شود که این چوب دستی حقیقی است.

و حالا نوبت چشم بندی با نفرا می رسد:شعبده بازیک صفحه روزنامه برمی دارد و آن را در جلوی سن دور چوبدستی می پیچد، به طوری که چوب دستی کاملا پوشیده شود. آن گاه درپیش چشم همه روزنامه ی شامل چوب دستی رامچاله می کند،وبه صورت گلوله درمی آورد،و در ظرف آشغال می اندازد و چنین به نظرمی رسد که چوبدستی واقعا ناپدید می شود.

چند تردستی ساده و قابل اجرا با چوب

رمزکاردرچیست؟ این چوبدستی ازیک استوانه ی کاغذی به رنگ سیاه تشکیل یافته است،که در هریک ازدو انتهای آن یک میله چوبی کوتاه به رنگ سفید فرو رفته و مجموعه به صورت یک چوب دستی معمولی درآمده است. شعبده باز در موقیعت مناسب آن را در روزنامه می پیچد،و بعد مچاله می کند،و فورا د رظرف آشغال می اندازد. تاامکان بررسی چگونگی موضوع ازبین برود.

ولی موضوع به همین جا خاتمه نمی یابد. شعبده باز لحظه ای بعدچوب دستی واقعی وسالم را به همه نشان می دهد، و شگفتی می آفریند. البته این قسمت از چشم بندی ساده تر از قسمت اول آن است.زیرا او یک چوب دستی معمولی را، ازقبل،بین آسترورویی کت خود در پشت لباس مخفی کرده است،که درموقیعت مناسب دودست خود را در پشت کت خود قرارمی دهد ،از سوراخ کوچکی دست خود را فرو برده،و چوب دستی را بیرون می کشد،و با غرورت مام به حاضران نشان می دهد و سبب شگفتی هر چه بیشتر آنها می شود.

چند تردستی ساده و قابل اجرا

تردستی ساده و قابل اجرا ناپدیدکردن چراغ

شعبده بازیک چراغ از نوع قدیمی بانقش ونگاربرروی میزداردومی گوید می خواهم آن رادر حضورشماغیب کنم.یک دستمال بزرگی راازکشومیزبرمی داردوروی آن می اندازدوچراغ ودستمال را باهم بر می دارد،وبه هوامی اندازد.دربازگشت آنهارامی گیردواثری ازچراغ دیده نمی شودودستمال خالی را بادودستش گرفته ودر کشو میز می گذارد. رارکار:این چراغ رومیزی به سادگی ازدوبادکنک درست شده ،که یکی کروی ودیگری بیضوی است.

پس از بادکردن آنها،روی شان به وسیله یک نقاش ماهرطرحهای زیبارسم شده است.پایه ووسط دوبادکنک،وانتهای لوله ی چراغ همه ازصفحات نازک پلاستیکی تشکیل یافته،وباچسب مخصوص به بادکنکها چسبانده شده اند.شعبده بازپس ازانداختن دستمال،جستی می زندوچراغ راهمراه دستمال بلند می کند،خودبه خودلوله هاازدهانه هابیرون می آیند،وبادآنها خارج می شودودربازگشت آنهارا-که حجم شان خیلی کوچک شده است-درداخل دستمال پنهان می کندوبه کشو میز می اندازد.

تردستی ساده ظاهرکردن دستمال از داخل پرتقال

شعبده باز در یک مهمانی حضور دارد و به یکی از حاضران می گوید یک پرتقال به من بدهید و شعبده باز با کاردی که د ردست داردآ ن را نصف می کند و یک دستمال از داخل پرتقال بیرون می آورد. چگونه این کارممکن است؟

دراینجا پرتقال معمولی است اما کارد فقط مخصوص این کار ساخته شده است،زیرا دسته ی آن تو خالی است،و از قبل یک دستمال ابریشمی ظریف در آن فرورفته است.

شعبده باز پس از مقدمه چینی و بریدن پرتقال ،نصفه آن رابه دست چپ می گیرد،و کارد را هم به عنوان تکیه گاه نسبت به آن قرار می دهد.به طوری که ، انتهای دسته ی آن پشت نصفه پرتقال قرار می گیرد و از آنجا به سادگی دستمال را بیرون می کشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام