تهدیدهای اجتماعی

چرا روی پاکت سیگار نوشته سرطانزا

چرا روی پاکت سیگار نوشته سرطانزا

هر محصولی را خرید میکنید، نمونه هایی از تبلیغات متفاوت بر روی آن وجود دارد. سیگار هم یکی از آن محصولات است که بر روی پاکت آن تبلیغاتی وجود دارد....

۲
انسان گریه میکند

چرا انسان گریه میکند

از شاعران و ادیبان گرفته از اشک ریختن و گریه کردن انسان شعر گفته اند تا دانشمندان و روانشناسان. حتی یک نوجوان نیز ممکن است از خود بپرسد که چرا...

بهترین روش ترک سیگار

یک روز که در تاکسی نشستم یک نفر مدام سیگار می کشد و در حالی که صدای خس خس ریه اش را حتی بقیه نیز می شنیدند باز هم به...

۱
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام