دانستنی اجتماعی

خصوصیات فروردینی ها

در فضای مجازی همیشه شاهد این بودیم که متولدین چه ماهی چه خصوصیاتی دارند. امروز را به خصوصیات فروردینی ها اختصاص میدهیم تا ویژگی خاص این عزیزان را بشناسیم. اما...

خرده فرهنگ بوهمین

خرده فرهنگ بوهمین اگر اهل گوش دادن به آهنگ های سبک راک هستید حتما آهنگ << بوهمین راپسودی >> به گوشتان خورده است. شاید برایتان جالب باشد که ابتدا با...

۱

فرق بین ریال و تومان

دراین نوشته فرق بین ریال و تومان راتوضیح خواهیم داد از جلمه کلماتی که دائما با آن سر و کار داشته ایم و آن را روزانه بکار میبریم ریال و تومان...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام